De schepping van hemel en aarde

De schepping van hemel en aarde
1.1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. … 2.1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.

Bijbel tegenover wetenschap in raad Staphorst
STAPHORST – Op verzoek van de fracties van ChristenUnie en SGP in Staphorst wordt een rapport over archeologische waarden in deze plaats aangepast. Beide partijen willen graag dat ook de bijbelse visie over de leeftijd en het ontstaan van de aarde wordt verwoord.
Gemeenten zijn verplicht een ‘archeologische waardenkaart’ op te stellen. Op die kaart staat waar mogelijk archeologische vondsten in de aarde te verwachten zijn. In het rapport, opgesteld in opdracht van de gemeente, wordt geschreven over het ontstaan van zandruggen miljoenen jaren geleden. ”Wij gaan samen met een groot deel van de bevolking in deze gemeente uit van een jongere aarde. Waarom zou dat niet in een gemeentelijk rapport verwoord worden?”, zei raadslid Klaas Harke (ChristenUnie) vrijdag. (ANP)

Dit artikel heeft de landelijke media gehaald en ook voor veel reacties gezorgd. Wat er bij mij vooral bleef haken is het volgende commentaar: ‘Daar begint het, geloof je in de bijbel of niet? Als je wel gelooft in de bijbel geloof je dat de aarde niet ouder is dan 10.000 jaar.’ Met allerlei ingewikkelde uitleg kun je de wetenschappelijke bewijzen voor een veel ouder aarde terugbrengen tot een rekenfout. Kortom als christenen moeten we geloven dat God wereld in zes ‘yom’ geschapen heeft, dit Hebreeuwse woord is meestal met dag vertaald, maar het zou ook periode kunnen betekenen en als je die periode stelt op zo’n 1000 jaar dan kom je met een simpele rekensom uit op een jonge aarde.

Helaas voor de Staphorsters voel ik me niet aangesproken door hun bezwaar ook al durf ik mezelf wel christen te noemen en geloof ik in het scheppingsverhaal uit de bijbel. Ik geloof het niet letterlijk maar beschouw het als een lied waarin de bestemming van onze wereld wordt bezongen. Niet alleen de bestemming van de wereld maar vooral de bestemming van de mens die heerst over de wereld. Voor mij is het scheppinglied noch een ware geschiedenis noch een wetenschappelijke theorie maar een utopie, een visoen. Geschreven tijdens de Babylonische ballingschap. God schiep leven uit doodse zaken en transformeerde chaos en woestenij tot een vruchtbare aarde. Voor mij zijn deze woorden geloofuitspraken of liedteksten die geen zaken die een wetenschappelijk bewijs verlangen. Je gelooft het of niet. Daarmee kom ik niet in conflict met de archeologische waardenkaart voor de gemeente Abcoude. Ik ben juist blij dat wij als Doopsgezinde gemeente open laten hoe je wil geloven, als je kan geloven. We bestuderen de bijbel en trekken daar lessen waardoor dat, wat er altijd al was, een nieuwe betekenis krijgt. Door nauwkeurig en met een open mind te lezen ontstaan nieuwe betekenissen. Voorzover wij weten, wisten de bijbelse dichters-denkers-vertellers niets van onze huidige wereldbeeld. Maar zij hadden wel een intuïtie van de complexiteit van het leven op aarde en gaven die een naam: God. Die naam delen wij met hen en daar willen we graag in geloven!