Welkom

gedicht

Wijzer worden van verhalen!

Door verhalen te vertellen laat je zien wie je bent en geef je wijsheid door. Wat is jouw verhaal en hoe wil je het vertellen?

VerhalenderWijs kan helpen om woorden te vinden bij rouw en trouw, en andere kruispunten of intense levensmomenten. Daarbij bied ik zowel een luisterend oor in een gesprek, als ondersteuning bij de inhoudelijke organisatie van een begrafenis, of crematie of de inzegening van een relatie. Mijn begeleiding kan bestaan uit gesprekken, hulp bij het schrijven van een tekst of als spreker. Ik kan als voorganger (echt)paren of familieleden helpen om uiteenlopende verhalen in respect met elkaar te verbinden en verstaanbaar te maken, of iemands levensverhaal in een ritueel vorm te geven.

Ik ben Henriette van Dunné en zo lang ik me kan herinneren ben ik geboeid door de vraag wat mensen wezenlijk verbindt, met zichzelf, met anderen en met de ‘ziel’ van het bestaan. Samen aandachtig zoeken naar zin en betekenis is mij op het lijf geschreven.

In de ruim 25 jaar waarin ik werkzaam ben als voorganger heb ik geleerd om bij geboorte, trouwen, overlijden of andere belangrijke veranderingen in een mensenleven woorden te geven aan ervaringen, emoties en vragen. Juist omdat mensen verhalen gebruiken om belangrijke waarheden en inzichten door te geven en om belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen hebben sommige verhalen bijna een vaste vorm gekregen, die we doorgeven als rituelen. Het verhaal is een mooie vorm waarmee we emoties en gevoelens met elkaar kunnen delen.

Daarnaast verbind ik, als theoloog, de wijsheid van bijbelse teksten met de vragen en dilemma’s van het dagelijkse leven en ik zoek daar beelden en woorden bij die goed te verstaan zijn en de hoorder raken en inspireren. Ik ga regelmatig voor in een kerkdienst en preek voor een divers, veelkleurig gehoor.

 

Bij VerhalenderWijs kunt u terecht voor: