Kruispunten

Het leven met al zijn hoogte- en dieptepunten wil gevierd worden om recht te doen aan de levenden en de doden.

Vertel me je verhaal. Welke keuzes heb jij gemaakt? Wat heeft je geraakt en veranderd? Hoe reageer je op omstandigheden? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben er als predikant op voorbereid om bij geboorte, trouwen, overlijden of andere belangrijke veranderingen in een mensenleven, te helpen vorm te geven aan deze overgang. Mensen gebruiken verhalen om belangrijke waarheden en inzichten door te geven en om belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen. Sommige verhalen hebben een bijna vaste vorm gekregen, die kennen we als rituelen. Want ook een ritueel is een verhaal waarmee we emoties en gevoelens met elkaar kunnen delen.

Graag wil ik je helpen om woorden te vinden bij rouw en trouw, en andere kruispunten in je leven. Ik kan je helpen om je verhaal terug te vinden of om je ritueel vorm te geven.

Er zijn veel mensen die niet meer zo vertrouwd zijn met de kerk en haar rituelen en die wel zoeken naar een eigentijdse manier om op waardevolle wijze de hoogtepunten of dieptepunten van hun leven betekenis te geven door stil te staan en te vieren. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, een huwelijk of bij het afscheid nemen van een dierbare.

Zo’n viering staat niet op zichzelf en het is boeiend om door de gesprekken die eraan voorafgaan, met elkaar te zoeken naar woorden en rituelen om de verhalen te delen. Het gaat altijd om een ontmoeting tussen mensen, een gesprek tussen zoekende zielen.

Graag maak ik ruimte voor verhalen over zorgen, blijdschap, hoop of liefde van een ander. Ook wanneer mensen niet meer geloven of met een kerk verbonden zijn. Samen kunnen we zoeken naar de meest gepaste taal en rituelen die de ziel raken. Waarna er een viering op maat kan ontstaan.

Ik verzorg ook vieringen in het Frans of Engels.


“Ontzettend bedankt voor je goede zorgen, dankzij jou heeft mijn moeder een warm afscheid gekregen. We krijgen van familie en andere aanwezigen te horen dat ze de uitvaart van m’n moeder erg mooi en vooral zo ‘van haar’ vonden.”

Reactie van de dochter van een overledene