Afscheid

winter

Met verdriet en verlies krijgen we allemaal te maken

Ooit moeten we (onverwacht) afscheid nemen van een dierbare. Het ingrijpende verlies van een partner of kind of vriend of vriendin of andere mensen in je nabijheid, kan een zware en heftig emotionele periode betekenen. Je kunt dan behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning; daarvoor hoef je niet bij een kerk aangesloten te zijn. Het verzorgen van een waardig afscheid kan bijdragen aan het verwerken van dit grote verlies.

Om respectvol afscheid te kunnen nemen is een goed overleg met alle nabestaanden nodig. Soms zijn er veel emoties en kan een voorganger zorgen voor rust en evenwicht en het organiseren van de sprekers, de muziek, de volgorde, de timing en de regie overnemen. Ik kan, in samenwerking met de uitvaartondernemer, een afscheidsceremonie vormgeven, een rede uitspreken of een ritueel uitvoeren bij de uitvaart- of crematieplechtigheid, waarmee recht gedaan wordt aan de overledene en aan de nabestaanden. Ook is het mogelijk om mij te vragen alleen een In Memoriam te schrijven en uit te spreken.

Het kan zijn dat er al eerder behoefte ontstaat aan ondersteuning, wanneer je geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte, of wanneer je je partner en/of kinderen moet voorbereiden op een leven zonder jou. Of wanneer er vragen spelen rondom euthanasie.
Op al deze momenten is het waardevol om je levensverhaal erbij te betrekken en na te gaan wat je bezield heeft in je leven en of je die bezieling wilt doorgeven aan anderen. Verlies roept ook veel vragen op, waarom overkomt mij dit of waarom is er geen genezing mogelijk? Ik vind het belangrijk dat deze vragen gesteld mogen worden en dat je, wanneer je er niet alleen uitkomt, iemand vindt die aandachtig kan luisteren en mee wil denken. Mijn hulp kan bestaan uit een luisterend oor, uit het ordenen van alles wat er op je af komt of uit het vinden van rituelen die je verder helpen.

Wanneer je stil staat bij een afscheid is het belangrijk dat er recht gedaan wordt aan het leven zoals dat geleefd is, met zijn mooie en mindere makkelijke kanten.

Rouwen heeft tijd nodig en het kan zijn dat je er pas jaren later aan toe komt. Ook dan ben je van harte welkom om erover te vertellen.