Rituelen

Het leven met al zijn hoogte- en dieptepunten wil gevierd worden om recht te doen aan de levenden en de doden.

Er zijn veel mensen die niet meer zo vertrouwd zijn met de kerk en haar rituelen en die wel zoeken naar een eigentijdse manier om op waardevolle wijze de hoogtepunten of dieptepunten van hun leven betekenis te geven door te vieren. Bij voorbeeld bij geboorte van een kind, een huwelijk of bij het afscheid nemen van een dierbare.

Zo’n viering staat niet op zichzelf en het is boeiend om door de gesprekken die eraan voorafgaan, met elkaar te zoeken naar woorden en rituelen om de verhalen te delen. Het gaat altijd om een ontmoeting tussen mensen, een gesprek tussen zoekende zielen.

Graag maak ik ruimte voor verhalen over zorgen, blijdschap, hoop of liefde van een ander. Ook wanneer mensen niet hetzelfde geloof delen met mij. Samen kunnen we zoeken naar de meest gepaste taal en rituelen die de ziel raken. Waarna er een viering op maat kan ontstaan.

Ik verzorg ook vieringen in het Frans of Engels.

Bij VerhalenderWijs kunt u terecht voor: